Project Web App – narzędzie do zarządzania projektami biznesowymi

Aplikacja Project Web App (PWA) jest rozwiązaniem, służącym do zarządzania projektami w firmach. Aplikacja została stworzona do planowania i monitorowania realizacji dużych projektów biznesowych, takich jak proces uruchamiania strony internetowej lub sklepu i związane z tym zaplanowane czynności związane np. z marketingiem lub dystrybucją.

PWA jest częścią usługi Project Online, która należy do aplikacji z rodziny Microsoft dzięki czemu jest narzędziem bardzo dobrze zintegrowanym z innymi usługami m.in. Office 365, co na pewno skutkuje zwiększeniem wydajności pracy.

Project Web Application zawiera narzędzia odpowiednie do zarządzania projektem na każdym etapie – począwszy od etapu propozycji projektowych, poprzez tworzenie harmonogramów i budżetów projektu, aż po generowanie raportów i podsumowań. Aplikacja wspiera pracę zespołową, pozwalając by wielu użytkowników mogło jednocześnie przeglądać i aktualizować projekty. Kierownicy projektów mogą przydzielać zadania członkom zespołów projektowych, którzy z kolei mogą korzystać z tego narzędzia w celu dostarczania aktualnych informacji o stanie zadań projektowych.

Kto skorzysta z aplikacji Project Web?

Do osób, które mogą stać się regularnymi użytkownikami PWA należą:

 • członkowie sporych zespołów projektowych,
 • kierownicy projektów,
 • administratorzy stron internetowych,
 • programiści,
 • pracownicy wyższego szczebla, którzy dzięki korzystaniu z tego programu mogą obserwować postępy w realizacji projektu lub ewentualnych problemów, na które natrafili podwładni.
Zalety korzystania z PWA

Używając tej aplikacji można:

 • śledzić postęp w realizacji projektów,
 • zarządzać zasobami i ludźmi, którym przypisano zadania w danym projekcie,
 • nadawać priorytet projektom i zadaniom,
 • wprowadzać informacje do arkusza pracy i harmonogramu, jak również
 • aktualizować status zadań będących składnikami projektu.

Dostęp do aplikacji Project Web można uzyskać za pośrednictwem:

 • usługi Project Online Premium z usługą Project Online Professional, do których aplikacja jest sukcesywnie dołączana od 2016 roku jako bezpłatny dodatek,
 • a także za pomocą programu Project Professional 2016 połączonego z programem Project Server 2016.

W razie pytań – skontaktuj się z naszym sprzedawcą!