Wszyscy pracownicy mogą korzystać z narzędzi biurowych – również  zdalni oraz mobilni, a także pracownicy zmianowi, personel punktów sprzedaży detalicznej albo osoby, które używają udostępnianych komputerów. W ramach planów Kiosk usługi Office 365 są świadczone usługi usprawniające komunikację i współpracę między tymi pracownikami. Poniżej znajdziesz porównanie planów Kiosk i Enterprise F1.

Plan Kiosk usługi Office 365 można kupić oddzielnie lub nabyć go w celu połączenia usług i dostosowania ich do siebie w dowolnym planie Office 365 Enterprise.

Exchange
Online Kiosk

Office 365
Enterprise F1

Cena w abonamencie miesięcznym* 6,90 zł netto 12,50 zł netto
Cena w abonamencie rocznym* 82,80 zł netto 150,00 zł netto
Kup Teraz Kup Teraz
Maksymalna liczba użytkowników Nieograniczona Nieograniczona
Poczta e-mail klasy biznesowej, kalendarz i kontakty ze skrzynką odbiorczą o rozmiarze 2 GB dla każdego użytkownika PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Najlepsza ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i filtrowanie antyspamowe PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Obsługa programu Exchange ActiveSync (EAS) dla smartfonów PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Obsługa protokołu POP dla klientów poczty e-mail PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Firmowa sieć społecznościowa ułatwia współpracę pracownikom z różnych działów i lokalizacji PMG_Icon_Check
Dostęp do witryn usługi SharePoint Online zawierających aktualności oraz informacje dotyczące firmy PMG_Icon_Check
Aplikacje Office Online: tworzenie i edytowanie plików programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote PMG_Icon_Check

Licencje CSP to nie tylko Office 365 dla firm!

Zobacz całe portfolio produktów dostępnych od zaraz w zobowiązaniu miesięcznym lub rocznym!

 

*Przykładowe ceny nie stanowią oferty handlowej, po najbardziej aktualne zapraszamy do sklepu