Promocja!
Azure

22,36 263,80  21,02 232,15  netto (27,50  brutto)

Azure Active Directory Premium P1

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis produktu

Azure Active Directory BasicAzure Active Directory Premium P1 jest rozwiązaniem niezbędnym w każdej firmie, która posiada usługi w chmurze. Działanie tego oprogramowania sprowadza się do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze. Umożliwia bezproblemowe zarządzanie grupami oraz użytkownikami, a także wspiera bezpieczeństwo dostępu do aplikacji lokalnych i chmurowych. Azure Active Directory jest kompatybilny nie tylko z usługami Microsoft, ale także z aplikacjami SaaS wielu innych firm.

Jednokrotne logowanie

Azure Active Directory Premium P1 wprowadza funkcję jednokrotnego logowania. Oznacza to, że użytkownik może zalogować się do swojego urządzenia lub programu i od razu zyska dostęp do tysięcy aplikacji w chmurze. Przy tym zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa zapobiegające kradzieży danych lub włamaniom. Użytkownik ma dostęp do aplikacji zarówno z poziomu komputera, jak i tabletu czy smartfona z systemami Windows, Mac, iOS, Android.

Bezpieczeństwo Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory BasicSystem Azure stosuje wieloskładnikowe uwierzytelnianie, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych. Liczne alerty i funkcje monitorowania zabezpieczeń, a także regularne raporty oparte na uczeniu maszynowym automatycznie identyfikują niespójne wzorce dostępu.

Użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać hasła, tworzyć grupy i zarządzać nimi, jeśli posiadają do tego uprawnienia. Przy tym Azure Active Directory jest usługą skalowalną i dostępną na poziomie 99,9% zgodnie z wymaganiami umowy SLA.

Dla deweloperów

Azure Active Directory BasicAzure Aztive Directory jest wyposażona w protokoły takie, jak SAML 2.0, WS-Federation czy OpenID Connect, które umożliwiają logowanie na wielu platformach, w tym .Net, Java, Node.js czy PHP. Dzięki interfejsowi API Graph opartym na protokole REST można odczytywać i zapisywać dane w katalogu z dowolnej platformy. Obsługa standardu QAuth 2.0 pozwala na tworzenie aplikacji zintegrowanych z interfejsami API sieci Web, zarówno Microsoft, jak i wielu innych firm, czy nawet własnymi. Obecnie są dostępne także biblioteki klienckie typu „open source” dla platformy .Net, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android.

Funkcje dostępne w ramach Azure Active Directory Premium P1:

Podstawowe zarządzanie tożsamościami i dostępem:

 • Obiekty katalogu bez limitu (1)
 • Jednokrotne logowanie (SSO) (bez ograniczeń) (2)
 • Aprowizowanie użytkowników
 • Uwierzytelnianie federacyjne (ADFS lub dostawca tożsamości innych firm)
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami (dodawanie/aktualizowanie/usuwanie)
 • Rejestracja urządzenia
 • Uwierzytelnianie w chmurze (uwierzytelnianie przekazywane, synchronizacja skrótu hasła, bezproblemowe logowanie jednokrotne)
 • Synchronizacja programu Azure AD Connect (rozszerzenie katalogów lokalnych do usługi Azure AD)
 • Samoobsługowa zmiana haseł użytkowników w chmurze
 • Dołączenie do usługi Azure AD: logowanie jednokrotne dla aplikacji klasycznych i odzyskiwanie funkcji BitLocker przez administratora
 • Ochrona haseł (zakazane hasła globalne)
 • Multi-Factor Authentication (3)
 • Podstawowe zabezpieczenia i raporty użycia

Tożsamości zewnętrzne

 • Zabezpieczanie klientów i partnerów oraz zarządzanie nimi: Pierwszych 50,000 aktywnych użytkowników miesięcznie korzysta za darmo. Płatność wyłącznie za użyte zasoby.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem dla aplikacji usługi Office 365

 • Oznaczanie marką firmy (dostosowywanie stron logowania/wylogowywania, panelu dostępu)
 • Samoobsługowe resetowanie haseł użytkowników w chmurze
 • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)
 • Zapisywanie zwrotne dla urządzeń (dwukierunkowa synchronizacja obiektów urządzeń między katalogami lokalnymi i platformą Azure)
 • Ochrona haseł (zakazane hasła niestandardowe)
 • Ochrona haseł dla usługi Windows Server Active Directory (zakazane hasła globalne i niestandardowe)
 • Samoobsługowe resetowanie/zmiana/odblokowywanie haseł z zapisem do katalogów lokalnych
 • Zarządzanie dostępem do grup
 • Microsoft Cloud App Discovery (4)
 • Dołączenie do usługi Azure AD: automatyczne rejestrowanie MDM i dostosowywanie lokalnych zasad administracyjnych
 • Dołączenie do usługi Azure AD: samoobsługowe odzyskiwanie funkcji BitLocker, Enterprise State Roaming
 • Zaawansowane zabezpieczenia i raporty użycia

Tożsamości hybrydowe

 • Serwer proxy aplikacji
 • Umowa CAL użytkownika programu Microsoft Identity Manager (5)
 • Connect Health (6)

Zaawansowane zarządzanie dostępem do grup

 • Grupy dynamiczne
 • Delegowanie uprawnienia do tworzenia grup
 • Zasady nazewnictwa grup
 • Wygasanie grup
 • Wytyczne dotyczące użycia
 • Klasyfikacja domyślna

Dostęp warunkowy

 • Dostęp warunkowy bazujący na grupie, lokalizacji i stanie urządzenia, Integracja z usługą Azure Information Protection
 • Ograniczony dostęp do programu SharePoint
 • Warunki użytkowania (skonfigurowane na potrzeby określonego dostępu)
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe z dostępem warunkowym
 • Integracja z usługą Microsoft Cloud App Security
 • Integracja z zewnętrznymi partnerami usługi Identity Governance
(1) Liczba obiektów w domyślnym limicie przydziału użycia to 50 000. Obiekt to wpis w usłudze katalogowej reprezentowany przez unikatową nazwę wyróżniającą. Przykładem obiektu jest wpis określający użytkownika, używany w celu uwierzytelniania. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia tego przydziału domyślnego, skontaktuj się z pomocą techniczną. Limit obiektów wynoszący 500 000 nie dotyczy usług Office 365 i Microsoft Intune ani żadnych innych płatnych usług online firmy Microsoft, których usługi katalogowe bazują na usłudze Azure Active Directory. (2) Aplikacje lokalne wymagają serwera proxy aplikacji usługi Azure AD lub bezpiecznych hybrydowych integracji partnerskich dostępnych dzięki usłudze Azure AD w wersji P1 i P2. (3) Metody uwierzytelniania i możliwości konfiguracji mogą się różnić w zależności od subskrypcji. (4) Aby uzyskać dostęp do funkcji odnajdowania aplikacji w chmurze, przejdź na stronę https://portal.cloudappsecurity.com/ i zaloguj się przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD P1. Klienci usługi Azure AD P2 nie będą musieli wprowadzać poświadczeń i zostaną przekierowani automatycznie. (5) Prawa do oprogramowania serwera programu Microsoft Identity Manager są udzielane w ramach licencji na system Windows Server (w każdej wersji). Program Microsoft Identity Manager działa w systemie operacyjnym Windows Server, dlatego jeśli na serwerze jest używana prawidłowa licencjonowana kopia systemu Windows Server, to można zainstalować program Microsoft Identity Manager na tym serwerze. Serwer programu Microsoft Identity Manager nie wymaga osobnej licencji. (6) Pierwszy agent monitorowania wymaga co najmniej jednej licencji. Każdy kolejny agent wymaga 25 dodatkowych licencji przyrostowych. Agenci monitorujący usługi AD FS, AD Connect i AD DS są uważani za oddzielnych agentów.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Optymalizacja kosztów

Pomożemy dobrać najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy

Certyfikowani specjaliści

Jesteśmy specjalistami po szkoleniach i z certyfikatami Microsoft

Merytoryczne wsparcie

Przekażemy Ci naszą wiedzę na temat licencji Microsoft