Plan 1

 Plan 2

Cena w abonamencie miesięcznym* 15,20 zł netto 29,45 zł netto
Cena w abonamencie rocznym* 182,40 zł netto 353,40 zł netto
Kup Teraz Kup Teraz
Wykaz aplikacji i witryna Marketplace  PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Witryny zespołu  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Zarządzanie pracą  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Udostępnianie zewnętrzne  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Wyszukiwanie podstawowe  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Wyszukiwanie standardowe  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Zarządzanie zawartością PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Zarządzanie rekordami  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Usługi programu Access PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Przepływ pracy programu SharePoint 2013 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie PMG_Icon_Check
Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, zarządzanie inspekcją i kontrolą, zgodność  PMG_Icon_Check
Usługi programu Excel Services, programy PowerPivot i PowerView PMG_Icon_Check
Karty wyników i pulpity nawigacyjne PMG_Icon_Check
Usługi programu Visio PMG_Icon_Check
Aplikacje oparte na formularzach PMG_Icon_Check
Usługi łączności biznesowej PMG_Icon_Check

 

Licencje CSP to nie tylko SharePoint Online!

Zobacz całe portfolio produktów dostępnych od zaraz w zobowiązaniu miesięcznym lub rocznym!

 

*Przykładowe ceny nie stanowią oferty handlowej, po najbardziej aktualne zapraszamy do sklepu