Porównanie SharePoint Online: Plan 1 vs Plan 2

SharePoint Online Plan 1 SharePoint Online Plan 2 
Cena w subskrypcji miesięcznej* 26,5 zł 53 zł
Cena w subskrypcji rocznej* 265 zł 530 zł
Dla kogo? Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwa
Aplikacje Pakietu Office niedostępne niedostępne
Usługi dodatkowe OneDrive
Lists
OneDrive
Lists
Przestrzeń dyskowa 1 TB nielimitowane **
Licencja do użytku komercyjnego PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Bezpieczne udostępnianie plików w obszarze organizacji oraz poza nią PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Współtworzenie w czasie rzeczywistym plików pakietu Office PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Synchronizacja kopii lokalnych dla otwierania ich w trybie offline na komputerze PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Korzystanie z witryn zespołów przez aplikacje mobilne SharePoint oraz One Drive PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Przenoszenie plików pomiędzy usługa One Drive a SharePoint PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Sprawna komunikacja z pracownikami oraz nadawanie im dostępu do plików PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Tworzenie list, planów oraz kontrola nad zadaniami dzięki Aplikacji Lists PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Proste wyszukiwanie plików oraz współpracowników PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Rozszerzone wyszukiwanie plików w całej platformie Microsoft 365 PMG_Icon_Check
Ochrona informacji poufnych za pomocą funkcji DLP PMG_Icon_Check
Zabezpieczenia przed usunięciem lub edycją przy pomocy archiwum miejscowego. PMG_Icon_Check

Jesteś zainteresowany SharePoint Online, ale nie wiesz, którą licencję wybrać?

* Ceny netto. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po aktualne ceny, zapraszamy do sklepu.

** Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.