Wdrożenie Microsoft Intune

Co to jest Microsoft Intune?

Microsoft Intune to usługa chmurowa, której głównym celem jest zarządzanie urządzeniami (MDM – Mobile Device Management) oraz aplikacjami mobilnymi (MAM – Mobile Application Management). Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w firmie, umożliwiając kontrolę nad urządzeniami, używanymi przez pracowników usługami i zainstalowanymi aplikacjami. Daje to n.p. możliwość zdalnego zrestartowania komputera, przywrócenia ustawień fabrycznbych czy wyczyszczenia jego zawartości. Microsoft Intune umożliwia również ustalenie polityki bezpieczeństwa dotyczącej np. rodzaju i długości haseł zabezpieczających, logowania się, a nawet zabezpieczenie danych wrażliwych przed wydostaniem się poza firmę. Istnieje również możliwość ochrony danych oraz oddzielenia ich od zasobów prywatnych, w przypadku gdy pracownik korzysta z osobistego telefonu czy tabletu.

Jak wygląda wdrożenie Microsoft Intune?

  1. Analiza środowiska
  2. Ustalanie i konfiguracja polityk bezpieczeństwa
  3. Wdrożenie pilotażowe
  4. Wdrożenie właściwe

W kroku pierwszym nasz specjalista weryfikuje istniejącą konfigurację środowiska Microsoft 365 oraz wprowadza ewentualne poprawki, niezbędne dla właściwego wdrożenia usługi Microsoft Intune.

Drugim krokiem jest ustalenie i konfiguracja polityk bezpieczeństwa. Powstają one na podstawie wcześniej wypełnionej przez klienta ankiety, która zawiera wszelkie wymagnia dotyczące zarządzania urządzeniami i aplikacjami w firmie. Ustala się m.in. zasady bezpiecznego logowania, szyfrowania danych oraz ochrony antywirusowej, w tym reguły dotyczących np. typu haseł i częstotliwości jego zmiany. W tym kroku wybiera się również aplikacje, które będą używane w firmie oraz ustala i konfiguruje zasady dostępu do nich.

Krok trzeci to już wdrożenie próbne. Aby sprawdzić czy wszystkie polityki i zabezpieczenia zostały skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami klienta, wdraża się usługę na kilku komputerach i testuje ich poprawność.

W ostatnim, czwartym kroku następuje właściwe wdrożenie usługi Microsft Intune na wszystkich komputerach i, w zależności od ustaleń, na telefonach firmowych i tabletach. Od tego momentu  dane firmowe są w pełni bezpieczne i pod kontrolą.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM USŁUGI MICROSOFT INTUNE? NAPISZ DO NAS!

Co się zyskuje dzięki wdrożeniu usługi Microsoft Intune?

  • Kontrola
  • Bezpieczeństwo
  • Ochrona informacji firmowych
  • Zapewnienie zgodności urządzeń i aplikacji z wymaganiami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami
  • Kompletna i dokładna inwentaryzacja sprzętu firmowego przeprowadzona przez naszych specjalistów.

Microsoft Intune dostępna jest jako samodzielna usługa, jak również w pakieteach E3 i E5 w ramach Microsoft 365 Enterprise i Enterprise Mobility + Security oraz Microsoft 365 Business Premium.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Kup licencję Microsoft Intune:

Microsoft Intune

Kup licencję Microsoft 365 Business Premium:

Microsoft 365 Business Premium

Kup licencję Microsoft 365 Enterprise:

Microsoft 365 Enterprise F3 Microsoft 365 Enterprise E3 Microsoft 365 Enterprise E5

Kup licencję Enterprise Mobility + Security

Enterprise Mobility + Security E3 Enterprise Mobility + Security E5