Wdrożenie Microsoft Intune

Co to jest Microsoft Intune?

Microsoft Intune to narzędzie do zarządzania urządzeniami i aplikacjami w środowiskach korporacyjnych. Pozwala również na zdalne monitorowanie, zarządzanie zabezpieczeniami i dostępem do zasobów dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Dzięki poprawnemu wdrożeniu Microsoft Intune, firma zyskuje:

 • Zwiększoną kontrolę
 • Bezpieczeństwo danych
 • Ochrona informacji firmowych
 • Zapewnienie zgodności urządzeń i aplikacji z wymaganiami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami
 • Kompletna i dokładna inwentaryzacja sprzętu firmowego przeprowadzona przez naszych specjalistów.

Microsoft Intune to usługa chmurowa, której głównym celem jest zarządzanie urządzeniami (MDM – Mobile Device Management) oraz aplikacjami mobilnymi (MAM – Mobile Application Management). Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w firmie, umożliwiając kontrolę nad urządzeniami, używanymi przez pracowników usługami i zainstalowanymi aplikacjami. Wdrożenie Microsoft Intune umożliwia np. zdalne zrestartowanie komputera, przywrócenie ustawień fabrycznych czy wyczyszczenie jego zawartości. Microsoft Intune pozwala również na ustalenie polityki bezpieczeństwa dotyczącej np. rodzaju i długości haseł zabezpieczających, logowania się, a nawet zabezpieczenie danych wrażliwych przed wydostaniem się poza firmę. Istnieje również możliwość ochrony danych oraz oddzielenia ich od zasobów prywatnych, w przypadku gdy pracownik korzysta z osobistego telefonu czy tabletu.

Jak przebiega wdrożenie Microsoft Intune?

  1. Analiza środowiska
  2. Ustalanie i konfiguracja polityk bezpieczeństwa
  3. Wdrożenie pilotażowe
  4. Wdrożenie właściwe
  5. Wsparcie powdrożeniowe i monitoring

Chcesz wdrożyć Intune i przenieść firmę do chmury?

Skontaktuj się z nami!
sklep@conet.pl
+48 228771525

W kroku pierwszym nasz specjalista weryfikuje istniejącą konfigurację środowiska Microsoft 365. Następnie wprowadza ewentualne poprawki, niezbędne dla właściwego wdrożenia usługi Microsoft Intune.

Drugim krokiem wdrożenie Microsoft Intune jest ustalenie i konfiguracja polityk bezpieczeństwa. Powstają one na podstawie wcześniej wypełnionej przez klienta ankiety, która zawiera wszelkie wymagania dotyczące zarządzania urządzeniami i aplikacjami w firmie. Ustala się m.in. zasady bezpiecznego logowania, szyfrowania danych oraz ochrony antywirusowej, w tym reguły dotyczących np. typu haseł i częstotliwości jego zmiany. W tym kroku wybiera się również aplikacje, które będą używane w firmie oraz ustala i konfiguruje zasady dostępu do nich.

Krok trzeci to już wdrożenie próbne. Aby sprawdzić czy wszystkie polityki i zabezpieczenia zostały skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami klienta, wdraża się usługę na kilku komputerach i testuje ich poprawność.

W czwartym kroku następuje właściwe wdrożenie Microsoft Intune. Nasi eksperci wdrażają usługę na wszystkich komputerach i, w zależności od ustaleń, na telefonach firmowych i tabletach. Od tego momentu  dane firmowe są w pełni bezpieczne i pod kontrolą.

Piątym krokiem jest wsparcie powdrożeniowe oraz monitoring, świadczone w ramach usługi outsourcingu IT. Nasi eksperci będą monitorować system, w tym urządzenia końcowe oraz dopilnują, aby wszystkie wdrożone polityki były aktualne i zgodne z wytycznymi firmy.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Intune do firmy

Wdrożenie Microsoft Intune do firmy niesie za sobą wiele korzyści związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi. Dodatkowo pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej firmy. Inne korzyści z wdrożenia Intune to:

Zarządzanie firmowymi urządzeniami:

Intune umożliwia zarządzanie różnymi typami urządzeń używanymi przez pracowników, takimi jak smartfony, tablety, komputery stacjonarne i przenośne. To pozwala na spójne i jednolite zarządzanie całym ekosystemem urządzeń w firmie.

Wdrażanie i kontrola aplikacji:

Intune ułatwia wdrożenie i zarządzanie aplikacjami na urządzeniach pracowników. Dzięki ustalonym politykom bezpieczeństwa, można ustalić, które aplikacje są obowiązkowe, a które opcjonalne. Pomaga to w kontrolowaniu dostępu do narzędzi pracy oraz przyśpieszeniu pracy pracowników działu IT.

Bezpieczeństwo danych:

Dzięki wdrożeniu Microsoft Intune można wprowadzić zróżnicowane polityki bezpieczeństwa, takie jak wymuszanie haseł, szyfrowanie urządzeń czy zdalne usuwanie danych w przypadku zgubienia firmowego urządzenia. To pomaga w minimalizacji ryzyka wycieku danych firmowych.

Zdalne zarządzanie:

Intune umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami firmowymi, co jest szczególnie przydatne w przypadku zgubienia, kradzieży lub potrzeby aktualizacji oprogramowania. Można zdalnie blokować, wyłączać lub resetować urządzenia pracowników.

Zgodność z przepisami:

Dzięki wdrożeniu Microsoft Intune łatwiej jest spełniać wymagania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (GDPR) czy inne przepisy branżowe.

Monitoring i analiza:

Narzędzia Intune pozwalają na monitorowanie stanu urządzeń, wykrywanie ewentualnych problemów czy zagrożeń oraz generowanie raportów. To pomaga w identyfikacji obszarów do optymalizacji, a co za tym idzie do poprawy produktywności pracowników.

Uproszczone wdrażanie i aktualizacje:

Intune ułatwia wdrażanie i aktualizacje oprogramowania na wszystkich zarządzanych urządzeniach, co przyczynia się do utrzymania spójności i bezpieczeństwa środowiska IT.

Współpraca z chmurą:

Microsoft Intune integruje się z platformą chmurową Microsoft Azure, co ułatwia zarządzanie urządzeniami bez konieczności budowania i utrzymywania skomplikowanej infrastruktury.

Oszczędność czasu i zasobów:

Automatyzacja procesów zarządzania urządzeniami pozwala zaoszczędzić czas pracowników IT, którzy mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Dodatkowo, korzystając z zewnętrznej obsługi IT, w ramach outsourcingu IT, można jeszcze bardziej zmniejszy koszty ponoszone na IT.

Poprawa mobilności i elastyczności:

Intune umożliwia pracownikom dostęp do zasobów firmowych w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa mobilność i elastyczność pracy.

Microsoft Intune dostępna jest jako samodzielna usługa, jak również w pakietach E3 i E5 w ramach Microsoft 365 Enterprise i Enterprise Mobility + Security oraz Microsoft 365 Business Premium.

Kup licencję Microsoft Intune:

Microsoft Intune

Sprawdź, jak przebiegają pozostałe wdrożenia

Dlaczego warto z nami współpracować?

Optymalizacja kosztów

Pomożemy dobrać najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy

Certyfikowani specjaliści

Jesteśmy specjalistami po szkoleniach i z certyfikatami Microsoft

Merytoryczne wsparcie

Przekażemy Ci naszą wiedzę na temat licencji Microsoft