Wdrożenie Azure Information Protection

Azure Information Protection jest opartym na chmurze Microsoft rozwiązaniem umożliwiającym odnajdywanie, klasyfikowanie oraz ochronę dokumentów oraz e-maili przez zastosowanie etykiet. Pozwala to na zabezpieczenie informacji oraz danych wrażliwych w firmie oraz na przydzielenie uprawnień do ich wglądu poszczególnym pracownikom.

Dlaczego należy wdrożyć AIP w firmie?

Celem wdrożania usługi Azure Information Protection jest pomoc organizacji w klasyfikacji i zabezpieczaniu dokumentów oraz wiadomości e-mail, dzięki zastosowaniu etykiet. Etykiety pozwalają na użycie zasad szyfrowania, tożsamości i autoryzacji oraz posiadają wiele opcji konfiguracyjnych. Pliki są chronione przed niepożądanym dostępem, niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Jak wygląda wdrożenie Azure Information Protection do firmy?

Wdrożenie usługi AIP odbywa się w sześciu krokach:

 1. Analiza otrzymanych od klienta danych
 2. Weryfikacja spełniania wymagań technicznych
 3. Konfiguracja usługi AIP
 4. Instalacja klienta AIP
 5. Weryfikacja zasad i działania usługi
 6. Utworzenie dokumentacji i przekazanie jej klientowi

Zanim rozpocznie się usługa właściwego wdrożenia, nasi eksperci analizują otrzymane od klienta dane. Dzięki temu mają możliwość zaproponowania optymalnego rozwiązania oraz określenia zakresu prac, związanych z przygotowaniem środowiska oraz wdrożeniem Azure Information Protection. Drugi krok również odbywa się w tym etapie – sprawdzone zostaną istniejące atrybuty, posiadane licencje, udzielone dostępy oraz utworzone grupy.
W kroku trzecim tworzone są etykiety, które pozwolą na właściwą klasyfikację danych. W czwartym następuje instalacja usługi na komputerach pracowników. Instalacja realizowana jest zdalnie, za pomocą GPO lub usługi Intune.
Piąty krok, to już testowanie zainstalowanej usługi oraz utworzonych etykiet. Jest to kluczowy krok dla bezpieczeństwa danych oraz zachowania poufności w firmie. W szóstym, ostatnim już kroku, zostaje sporządzona dokładna i kompletna dokumentacja, a wraz z nią przekazana zostanie gotowa oraz w pełni wdrożona usługa Azure Information Protection.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM USŁUGI AIP? NAPISZ DO NAS!

Co zyskuje się dzięki wdrożeniu AIP?

 • Klasyfikowanie danych na podstawie ich poufności – klasyfikacja może odbywać się automatycznie, być sterowana przez użytkowników, bądź oparta na zaleceniach.
 • Widoczność danych i kontrolę nad nimi.
 • Bezpieczniejszą współpracę ze współpracownikami, klientami oraz partnerami.
 • Prostotę użytkowania.
 • Elastyczne wdrażanie i zarządzanie – ochrona danych zarówno w chmurze, jak i w infrastrukturze lokalnej.
 • Bezpieczeństwo dokumentów zawierających dane wrażliwe.

 

Azure Information Protection dostępne jest w ramach pakietu Microsoft 365 Business Premium oraz wszystkich pakietów Microsoft 365 Enterprise, jak również w ramach planów E3 i E5 w pakietach Office 365 Enterprise oraz Enterprise Mobility + Security.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Kup licencję Azure Information Protection:

Azure IP Premium P1

Kup licencję Microsoft 365 Business Premium:

Microsoft 365 Business Premium

Kup licencję Office 365 Enterprise:

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E5

Kup licencję Microsoft 365 Enterprise:

Microsoft 365 Enterprise F3 Microsoft 365 Enterprise E3 Microsoft 365 Enterprise E5

Kup licencję Enterprise Mobility + Security

Enterprise Mobility + Security E3 Enterprise Mobility + Security E5