Wdrożenie Azure Information Protection

Azure Information Protection jest opartym na chmurze Microsoft rozwiązaniem umożliwiającym odnajdywanie, klasyfikowanie oraz ochronę dokumentów oraz e-maili przez zastosowanie etykiet. Pozwala to na zabezpieczenie informacji oraz danych wrażliwych w firmie oraz na przydzielenie uprawnień do ich wglądu poszczególnym pracownikom.

Dlaczego należy wdrożyć AIP w firmie?

Celem wdrożenia usługi Azure Information Protection jest pomoc organizacji w klasyfikacji i zabezpieczaniu dokumentów oraz wiadomości e-mail, dzięki zastosowaniu etykiet. Etykiety pozwalają na użycie zasad szyfrowania, tożsamości i autoryzacji oraz posiadają wiele opcji konfiguracyjnych. Pliki są chronione przed niepożądanym dostępem, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Dzięki wdrożeniu Azure Information Protection firma uzyskuje:

 • Klasyfikowanie danych na podstawie ich poufności – klasyfikacja może odbywać się automatycznie, być sterowana przez użytkowników, bądź oparta na zaleceniach.
 • Widoczność danych i kontrolę nad nimi.
 • Bezpieczniejszą współpracę ze współpracownikami, klientami oraz partnerami.
 • Prostotę użytkowania.
 • Elastyczne wdrażanie i zarządzanie – ochrona danych zarówno w chmurze, jak i w infrastrukturze lokalnej.
 • Bezpieczeństwo dokumentów zawierających dane wrażliwe.

Jak wygląda wdrożenie Azure Information Protection do firmy?

Wdrożenie usługi AIP odbywa się w sześciu krokach:

 1. Analiza otrzymanych od klienta danych
 2. Weryfikacja spełniania wymagań technicznych
 3. Konfiguracja usługi AIP
 4. Instalacja klienta AIP
 5. Weryfikacja zasad i działania usługi
 6. Wsparcie powdrożeniowe

Chcesz wdrożyć Azure Information Protection i przenieść firmę do chmury?

Skontaktuj się z nami!
sklep@conet.pl
+48 228771525

Zanim rozpocznie się usługa właściwego wdrożenia, nasi eksperci w pierwszym kroku analizują otrzymane od klienta dane. Dzięki temu mają możliwość zaproponowania optymalnego rozwiązania oraz określenia zakresu prac, związanych z przygotowaniem środowiska oraz wdrożeniem Azure Information Protection. Drugi krok również odbywa się w tym etapie – sprawdzone zostaną istniejące atrybuty, posiadane licencje, udzielone dostępy oraz utworzone grupy.
W kroku trzecim tworzone są natomiast etykiety, które pozwolą na właściwą klasyfikację danych. W czwartym następuje instalacja usługi na komputerach pracowników. Instalacja realizowana jest zdalnie, za pomocą GPO lub usługi Intune. Piąty krok, to już testowanie zainstalowanej usługi oraz utworzonych etykiet. Jest to kluczowy krok dla bezpieczeństwa danych oraz zachowania poufności w firmie. W szóstym, ostatnim już kroku, zostaje sporządzona dokładna i kompletna dokumentacja, a wraz z nią przekazana zostanie gotowa oraz w pełni wdrożona usługa Azure Information Protection. Po zakończonym wdrożeniu możemy również zaoferować wsparcie powdrożeniowe oraz monitoring usługi. Nasi specjaliści, w ramach usługi outsourcingu IT, będą czuwać nad poprawnością wdrożonych polityk i, w razie potrzeby, wprowadzać nowe.

Korzyści z wdrożenia AIP

 1. Klasyfikacja i oznaczanie danych: AIP umożliwia organizacjom przypisywanie etykiet i klasyfikacji do dokumentów i plików na podstawie ich ważności, poufności, wrażliwości itp. Dzięki temu można wskazać, które dane są poufne i wymagają szczególnej ochrony.
 2. Szyfrowanie danych: wdrożenie Azure Information Protection umożliwia automatyczne stosowanie szyfrowania do oznaczonych dokumentów. Szyfrowanie chroni dane przed nieuprawnionym dostępem nawet w przypadku ich nieautoryzowanego wydostania się z organizacji.
 3. Kontrola dostępu: Dzięki AIP można kontrolować, kto ma dostęp do danych i w jaki sposób mogą być one używane. Można również ustawić uprawnienia do odczytu, zapisu, drukowania czy kopiowania dla różnych użytkowników i grup.
 4. Zarządzanie cyklem życia danych: AIP pozwala na śledzenie i zarządzanie danymi na przestrzeni ich cyklu życia. Dzięki temu można ustawić daty wygaśnięcia etykiet i dostępu, co pomaga w utrzymaniu zgodności z regulacjami.
 5. Integracja z innymi usługami: Azure Information Protection integruje się z różnymi usługami, takimi jak Microsoft 365, SharePoint czy Exchange. To oznacza, że ​​można stosować zabezpieczenia i kontrole dostępu również w tych usługach.
 6. Audyt i raportowanie: AIP zapewnia narzędzia do monitorowania działań związanych z danymi, takich jak próby dostępu, udostępniania czy edycji. To ułatwia audytowanie i zapewnianie zgodności.
 7. Zabezpieczanie danych poza organizacją: Dzięki funkcji Rights Management (RMS) w AIP można chronić dane nawet po ich opuszczeniu środowiska organizacji. Oznacza to, że pliki pozostają zabezpieczone, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
 8. Współpraca bezpiecznych danych: AIP ułatwia współpracę z innymi organizacjami lub osobami poprzez bezpieczne udostępnianie oznaczonych danych. Odbiorcy spoza organizacji mogą uzyskiwać dostęp tylko do tych zasobów, do których mają uprawnienia.
 9. Zgodność z regulacjami: Wdrożenie Azure Information Protection może pomóc organizacjom w spełnianiu wymogów regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, HIPAA czy inne przepisy branżowe.
 10. Redukcja ryzyka: Poprawa ochrony danych i kontroli dostępu pomaga w minimalizacji ryzyka wycieku danych, naruszeń bezpieczeństwa oraz negatywnych skutków finansowych i reputacyjnych.

Azure Information Protection dostępne jest w ramach pakietu Microsoft 365 Business Premium oraz wszystkich pakietów Microsoft 365 Enterprise, jak również w ramach planów E3 i E5 w pakietach Office 365 Enterprise oraz Enterprise Mobility + Security.

Kup licencję Azure Information Protection:

Azure Information Protection Premium P1

 

Sprawdź, jak przebiegają pozostałe wdrożenia

Dlaczego warto z nami współpracować?

Optymalizacja kosztów

Pomożemy dobrać najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy

Certyfikowani specjaliści

Jesteśmy specjalistami po szkoleniach i z certyfikatami Microsoft

Merytoryczne wsparcie

Przekażemy Ci naszą wiedzę na temat licencji Microsoft