Bezpłatnie

Podstawowa

Premium

Cena w abonamencie miesięcznym* 3,90 zł netto 18,15 zł netto
Cena w abonamencie rocznym* 46,80 zł netto 217,80 zł netto
Kup Teraz Kup Teraz
Popularne funkcje Active Directory Azure
Obiekty katalogu 1 Limit obiektów: 500 000 Bez limitu obiektów Bez limitu obiektów
Zarządzanie użytkownikami/grupami (dodawanie/aktualizacja/usuwanie)/oparte na użytkownikach inicjowanie obsługi administracyjnej, rejestracja urządzeń  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Aplikacje z logowaniem jednokrotnym w modelu SAAS/aplikacje niestandardowe/aplikacje korzystające z serwerów proxy aplikacji Aplikacje na użytkownika: 10 2 Aplikacje na użytkownika: 10 2 Bez ograniczeń
Samoobsługowa zmiana haseł użytkowników w chmurze  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Łączenie (aparat synchronizacji rozszerzający katalogi lokalne o usługę Azure Active Directory)  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Wersja zapoznawcza: Współpraca B2B  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Raporty zabezpieczeń/użycia Podstawowe raporty: 3 szt. Podstawowe raporty: 3 szt. Zaawansowane raporty
Funkcje w warstwach Premium + Podstawowa
Oparte na grupach zarządzanie dostępem i inicjowanie obsługi administracyjnej  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Samoobsługowe resetowanie haseł użytkowników w chmurze  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Oznaczanie marką firmy (dostosowywanie stron logowania/panelu dostępu)  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Serwer proxy aplikacji  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Umowa SLA  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Funkcje w warstwie Premium
Samoobsługowe zarządzanie grupami/samoobsługowe dodawanie aplikacji/grupy dynamiczne  PMG_Icon_Check
Samoobsługowe resetowanie/zmiana/odblokowywanie haseł z zapisem do katalogów lokalnych  PMG_Icon_Check
Usługa Multi-Factor Authentication (dla aplikacji w chmurze i lokalnych [serwer MFA]) — 3 — 3  PMG_Icon_Check
Umowa CAL użytkownika programu Microsoft Identity Manager 4  PMG_Icon_Check
Odnajdywanie aplikacji w chmurze  PMG_Icon_Check
Connect Health  PMG_Icon_Check
Automatyczne przenoszenie haseł dla kont grupowych  PMG_Icon_Check
Wersja zapoznawcza: Dostęp warunkowy  PMG_Icon_Check
Wersja zapoznawcza: Privileged Identity Management  PMG_Icon_Check
Przyłączanie do usługi Active Directory Azure — funkcje tylko dla systemu Windows 10
Przyłącz urządzenie w celu dostępu do usługi Azure AD, logowania jednokrotnego na komputerze, usługi Microsoft Passport dla Azure AD oraz odzyskiwania administracyjnego funkcją Bitlocker.  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Przyłączenie do usługi Azure AD umożliwia automatyczną rejestrację w funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi, samoobsługowe odzyskiwanie funkcją Bitlocker oraz dodawanie administratorów lokalnych do urządzeń z systemem Windows 10.  PMG_Icon_Check

*Przykładowe ceny nie stanowią oferty handlowej, po najbardziej aktualne zapraszamy do sklepu

1 Domyślny przydział użycia to 150 000 obiektów. Obiekt to wpis w usłudze katalogowej reprezentowany przez unikatową nazwę wyróżniającą. Przykładem obiektu jest wpis określający użytkownika, używany w celu uwierzytelniania. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia tego przydziału domyślnego, skontaktuj się z pomocą techniczną. Limit obiektów wynoszący 500 000 nie dotyczy usług Office 365 i Microsoft Intune ani żadnych innych płatnych usług online firmy Microsoft, których usługi katalogowe bazują na usłudze Azure Active Directory.

2 W przypadku usług Active Directory Azure Bezpłatna i Podstawowa użytkownicy końcowi z przypisanym dostępem do aplikacji SaaS mogą widzieć do 10 aplikacji w swoich panelach dostępu i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą logowania jednokrotnego. Administratorzy mogą konfigurować funkcję logowania jednokrotnego i przydzielać użytkownikom dostęp do dowolnej liczby aplikacji SaaS w warstwie Bezpłatna i Podstawowa, przy czym użytkownicy będą widzieć w swoich panelach dostępu maksymalnie 10 aplikacji naraz.

3 Usługa Multi-Factor Authentication jest dostępna w ramach usług  Active Directory Azure Bezpłatna i Active Directory Azure Podstawowa po utworzeniu dostawcy usługi Multi-Factor Authentication w modelu rozliczania/użycia „za użytkownika” lub „za uwierzytelnienie”.

4 Prawa do oprogramowania serwera programu Microsoft Identity Manager są udzielane w ramach licencji na system Windows Server (w każdej wersji). Program Microsoft Identity Manager działa w systemie operacyjnym Windows Server, dlatego jeśli na serwerze jest używana prawidłowa licencjonowana kopia systemu Windows Server, to można zainstalować program Microsoft Identity Manager na tym serwerze. Serwer programu Microsoft Identity Manager nie wymaga osobnej licencji.

Podstawowa

Obejmuje wszystkie funkcje wersji bezpłatnej oraz oferuje zarządzanie dostępem oparte na grupach, możliwość samodzielnego resetowania hasła dla aplikacji w chmurze oraz dostosowywalne środowisko do uruchamiania aplikacji w chmurze i aplikacji lokalnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.

Premium

Pomaga działom IT chronić dane i zasoby firmy w dowolnej chmurze. Oferuje synchronizację z katalogami lokalnymi, oparte na grupach logowanie jednokrotne do tysięcy aplikacji SaaS, zabezpieczenia i raporty użycia oparte na nauce maszynowej, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i wiele innych funkcji.