Porównanie Azure Active Directory: Premium P1 vs Premium P2

Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2
Cena w subskrybcji miesięcznej* 31,5 zł 47,5 zł
Cena w subskrybcji rocznej* 316 zł 474 zł
Zarządzanie dostępem oraz tożsamością
Obiekty katalogu ** nieograniczone nieograniczone
Logowanie jednokrotne (SSO) PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zarządzanie użytkownikami otaz dostępami PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Rejestracja urządzenia PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Uwierzytelnianie w chmurze PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Synchronizacja programu Azure AD PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Ochrona haseł globalnych oraz niestandardowych rówież dla dla usługi Windows Server Active Directory PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zaawansowane zabezpieczenia i raporty użycia PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Multi-Factor Authentication PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zarządzanie tożsamościami i dostępem dla aplikacji usługi Office 365
Oznaczanie marką firmy min. Wylogowywanie, dostosowywanie stron logowania PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Resetowanie haseł użytkowników w chmurze PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
SLA PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zapisywanie zwrotne dla urządzeń min.  dwukierunkowa synchronizacja obiektów urządzeń między katalogami lokalnymi i platformą Azure PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Tożsamości hybrydowe
Serwer proxy aplikacji PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zaawansowane zarządzanie dostępem do grup
Grupy dynamiczne PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Delegowanie uprawnienia do tworzenia grup PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zasady nazewnictwa grup PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Wygasanie grup PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Wytyczne dotyczące użycia PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Klasyfikacja domyślna PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Dostęp warunkowy
Integracja z usługą Azure Information Protection PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe z dostępem warunkowym PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Integracja z partnerami (zewnętrznymi) usługi Identity Governance PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Tożsamość
Wykrywanie ryzykownych kont oraz namierzanie luk w zabezpieczeniach PMG_Icon_Check
Zdarzenia o podwyższonym ryzyku – analiza PMG_Icon_Check
Oparte na ryzyku zasady dostępu warunkowego PMG_Icon_Check
Privileged Identity Management (PIM) PMG_Icon_Check
Przeglądy dostępu PMG_Icon_Check
Administrowanie upoważnieniami PMG_Icon_Check

Jesteś zainteresowany Azure Active Directory, ale nie wiesz, którą licencję wybrać?

* Ceny netto. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po aktualne ceny, zapraszamy do sklepu.

** Liczba obiektów w domyślnym limicie przydziału użycia to 50,000. Obiekt to wpis w usłudze katalogowej reprezentowany przez unikatową nazwę wyróżniającą. Przykładem obiektu jest wpis określający użytkownika, używany w celu uwierzytelniania. Jeśli zachodzi konieczność przekroczenia tego przydziału domyślnego, skontaktuj się z pomocą techniczną. Limit obiektów wynoszący 500 000 nie dotyczy usług Office 365 i Microsoft Intune ani żadnych innych płatnych usług online firmy Microsoft, których usługi katalogowe bazują na usłudze Azure Active Directory.