Wdrożenie SharePoint

Co to jest SharePoint?

SharePoint to usługa firmy Microsoft, która ułatwia zarządzanie contentem, wiedzą i zasobami oraz dzielenie się nimi. Dzięki SharePoint’owi można usprawnić pracę zespołu, szybko odnajdywać informacje oraz bez zakłóceń współpracować wewnątrz firmy. Aby móc zacząć korzystać ze wszystkich funkcji usługi, należy najpierw poprawnie ją wdrożyć, tworząc konta użytkowników, witryny i pod-witryny. Witryny i pod-witryny można tworzyć z podziałem regionalnym, projektowym lub ze względu na działy i zespoły w firmie. Możliwości jest wiele, a ich wspólnym celem jest ułatwienie przepływu informacji i organizacja pracy. Witryny służą, przede wszystkim, do przechowywania dokumentów, plików i obrazów oraz dają możliwość pracy nad nimi oraz obserwowania dokonywanych zmian kilku pracownikom jednocześnie. Jest to niezwykle przydatne, szczególnie w okresie wzmożonej pracy zdalnej, gdzie pracownicy, znajdując się fizycznie w różnych miejscach, mogą wspólnie pracować na jednym pliku.

SharePoint, połączony z innymi usługami Microsoft, jak np. Teams pomoże w firmie stworzyć środowisko, które zapewni współpracę na najwyższym poziomie i pomoże w produktywności i efektywności. Usługa SharePoint daje również możliwość rozwoju i tworzenia przydatnych rozwiązań, takich jak proces obiegu dokumentów w firmie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WDROŻENIEM USŁUGI SHAREPOINT? NAPISZ DO NAS!

Z czym można połączyć usługę SharePoint

Wdrażając usługę SharePoint należy również wziąć pod uwagę pozostałe aspekty, jak połączenie go z innymi programami i aplikacjami. Gdy wszystkie zostaną prawidłowo wdrożone, będą kompatybilne i zostanie zapewnione bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Wdrażając SharePoint warto również wdrożyć Exchange Online, OneDrive oraz Teams. Na szczęście nie trzeba wykupywać każdej z licencji osobno, ponieważ pakiety Microsoft 365 Business (Standard i Premium) łączą w sobie wymienione usługi i wiele innych.

Wdrożenie SharePoint – krok po kroku

  1. Spotkanie z klientem, omówienie potrzeb, wykonanie wstępnego dokumentu założeń i potrzeb firmy.
  2. Przygotowanie i zatwierdzenie struktur witryn, pod-witryn i uprawnień użytkowników.
  3. Synchronizacja kont użytkowników i grup zabezpieczeń pomiędzy AD (Active) Directory a Azure AD (w przypadku posiadania kontrolera AD) lub utworzenie kont użytkowników i grup zabezpieczeń w Azure AD (w przypadku nieposiadania kontrolera AD).
  4. Utworzenie witryn i pod-witryn.
  5. Podpięcie użytkowników do właściwych grup zabezpieczeń.
  6. Nadanie uprawnień do witryn i pod-witryn poszczególnym grupom zabezpieczeń.
  7. Testy powykonawcze.

Wdrożenie SharePoint a zachowanie ciągłości pracy

Nad tym, aby wdrożenie przebiegło gładko i bez zakłóceń, czuwają nasi eksperci, którzy ściśle współpracują z wewnętrznym działem IT, starając zapewnić się ciągłość pracy biura. Długość procesu zależy od ilości użytkowników oraz witryn i pod-witryn i można oszacować ją jedynie w przybliżeniu. Przykładowo: wdrożenie 20 kont użytkowników i 30 witryn i pod-witryn będzie trwało około 5 dni roboczych od podpisania umowy.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Kup licencję SharePoint:

SharePoint Online Plan 1 SharePoint Online Plan 2

Zobacz czym się różnią plany SharePoint Online tutaj.

Kup licencję Microsoft 365 Business:

Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium

Kup licencję Microsoft 365 Enterprise:

Microsoft 365 Enterprise E3 Microsoft 365 Enterprise E5

Kup licencję Microsoft Azure AD:

Azure Active Directory Premium 1 Azure Active Directory Premium 2

Kup licencję Exchange Online:

Exchange Online Plan 1 Exchange Online Plan 2 Exchnage Online Kiosk Exchange Online Archiving Exchange Online Protection

Przeczytaj również:

Do czego można użyć platformy SharePoint w firmie?

SharePoint – dostępny intranet dla firmy, projektów i działów