Porównanie usług Office 365

Plany
Microsoft 365/
Office 365
Aplikacje Office Online Aplikacje Office Desktop Microsoft Teams Exchange Online SharePoint Online OneDrive Intune AIP AAD Publisher Access
Microsoft 365 Business Basic PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 Plan 1 Plan 1
Microsoft 365 Business Standard PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 Plan 1 Plan 1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Microsoft 365 Business Premium PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 Plan 1 Plan 1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Aplikacje Microsoft 365 dla firm PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Office 365 Enterprise E1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 Plan 1 Plan 1
Office 365 Enterprise E3 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 2 Plan 2 Plan 2 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Office 365 Enterprise E5 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 2 Plan 2 Plan 2 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Office 365 F3 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 Plan 1* PMG_Icon_Check**
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check Plan 1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check

 

Jesteś zainteresowany licencjami, ale nie wiesz, którą wybrać?

* Użytkownicy nie mogą być administratorami. Bez witryny osobistej.
** Plan obejmuje 2 GB magazynu usługi na użytkownika i nie obejmują funkcji synchronizacji pulpitu.