Porównanie Enterprise Mobility + Security: E3 vs E5

Enterprise Mobility + Security E3 Enterprise Mobility + Security E5
Cena w subskrybcji miesięcznej* 56 zł 87 zł
Cena w subskrybcji rocznej* 558,5 zł 868,5 zł
Dostępne usługi  Azure Active Directory Premium P1
Microsoft Intune
Azure Information Protection P1
Microsoft Advanced Threat Analytics
Azure Rights Management (w ramach usługi Azure Information Protection)
 Azure Active Directory Premium P2
Azure Information Protection P2
Microsoft Cloud App Security
Azure Active Directory Identity Protection (jako funkcja usługi AADP P2)
Azure Advanced Threat Protection
Azure AD PIM
Microsoft Azure Active Directory Premium P1  PMG_Icon_Check  PMG_Icon_Check
Uproszczone zarządzanie dostępem i zabezpieczenia dostępu PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Dostęp warunkowy PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zaawansowane raporty zabezpieczeń PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Microsoft Azure Active Directory Premium P2 PMG_Icon_Check
Dostęp warunkowy uzależniony od oceny ryzyka PMG_Icon_Check
Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi PMG_Icon_Check
Privileged Identity Management PMG_Icon_Check
Licencja dostępowa (CAL) systemu Windows Server** PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Intune PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zarządzanie aplikacjami mobilnymi PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Ochrona danych Microsoft Office 365 w trybie zaawansowanym PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zintegrowane zarządzanie komputerami oraz środowiskiem lokalnym PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Azure Information Protection Premium P1 PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Ochrona danych w stopniu trwałym PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Ręczne klasyfikowanie i etykietowanie dokumentów PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Śledzenie dokumentów oraz ich odwoływanie PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Zarządzanie kluczami szyfrowania  zgodnie z wymogami przepisów PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Azure Information Protection Premium P2  PMG_Icon_Check
Inteligentne klasyfikowanie i etykietowanie danych PMG_Icon_Check
Skaner usługi Azure Informatiom protection do zautomatyzowanej klasyfikacji, etykietowania i obsługiwania plików lokalnych PMG_Icon_Check
Microsoft Advanced Threat Analytics PMG_Icon_Check PMG_Icon_Check
Microsoft Cloud App Security PMG_Icon_Check
 Microsoft Defender for Identity PMG_Icon_Check

 

Jesteś zainteresowany Enterprise Mobility + Secutrity, ale masz dodatkowe pytania?

* Ceny netto. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po aktualne ceny, zapraszamy do sklepu.

** Klienci nabywający umowy licencji dostępowych (CAL) systemu Windows Server, a także licencje dostępowe (CAL) produktów Microsoft Endpoint Configuration Manager, System Center Endpoint Protection i usług Microsoft Active Directory Rights Management za pośrednictwem umów Microsoft Enterprise Volume Licensing mogą kupić dodatek Enterprise Mobility + Security.