Wdrożenie Azure Active Directory

Co to jest Azure AD?

Microsoft Azure Active Directory umożliwia zarządzanie użytkownikami, grupami, urządzeniami i zasobami w środowisku hybrydowym lub tylko w chmurze. Dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo plików i dokumentów w firmie oraz ułatwić pracownikom logowanie się. Zapewniają to funkcje pojedynczego logowania się SSO i wielostopniowa autentyfikacja MFA, które pomagają uchronić pracowników przed 99,9% cyber ataków. Dodatkowo wdrożenie Azure AD zapewnia:

 • Uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników i aplikacji za pomocą różnych metod, takich jak hasła, MFA, SSO lub tożsamości federacyjne.
 • Zabezpieczania dostępu do zasobów za pomocą zasad dostępu warunkowego. Pozwalają one na kontrolowanie dostępu w oparciu o różne czynniki, takie jak lokalizacja, ryzyko, urządzenie lub aplikacja.
 • Synchronizowania tożsamości użytkowników między lokalną usługą Active Directory Domain Services (AD DS) a AAD za pomocą narzędzia AAD Connect. To pozwala na jednolite zarządzanie tożsamościami i uwierzytelnianie w obu środowiskach.
 • Dołączania komputerów przyłączonych do domeny AD DS do AAD za pomocą funkcji hybrydowego dołączania do usługi AAD. To zapewnia dodatkowe korzyści, takie jak samodzielne resetowanie haseł, zarządzanie urządzeniami za pomocą usługi Microsoft Intune lub dostęp do zasobów chmurowych za pomocą SSO.
 • Publikowania lokalnych starszych aplikacji na potrzeby dostępu do chmury za pomocą serwera proxy aplikacji AAD. Serwer proxy aplikacji zapewnia bezpieczne połączenie między aplikacją a AAD bez konieczności otwierania portów zapory sieciowej lub instalowania dodatkowego sprzętu.

Dzięki profesjonalnemu wdrożeniu Azure Active Directory funkcje pojedynczego logowania się SSO, wielostopniowej weryfikacji MFA oraz pozostałe udogodnienia, nie tylko będą działały bez zarzutu i ułatwią pracę. Podniosą również poziom bezpieczeństwa w firmie, chroniąc pliki przed dostępem osób trzecich

Co to jest SSO i MFA?

SSO (Single Sign-On), czyli pojedyncze logowanie daje możliwość zalogowania się zarówno do środowiska lokalnego, komputera, jak i usług chmurowych Microsoft za pomocą jednego, tego samego loginu i hasła na wszystkich tych platformach. Jest to niezwykle przydatne i bardzo doceniane przez pracowników, którzy nie muszą zapamiętywać i wymyślać oddzielnych haseł do każdego konta czy usługi. MFA (Multifactor Autentifiction), czyli kilkustopniowa autentyfikacja pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochronę kont przed ewentualnymi atakami z zewnątrz. Polega to na dodatkowym potwierdzeniu tożsamości użytkownika przez wysłanie kodu smsem lub zatwierdzenie w aplikacji na innym urządzeniu, poprzez np. zeskanowanie odcisku palca.

Chcesz wdrożyć Azure Active Directory i przenieść firmę do chmury?

Skontaktuj się z nami!
sklep@conet.pl
+48 228771525

Jak przebiega wdrożenia Azure AD?

Wdrożenie Azure Active Directory, tak jak pozostałe wdrożenia przeprowadzone przez CONET Sieci i Systemy, odbywa się bez uszczerbku na pracy i produktywności w firmie. Nasi specjaliści ustalą, czy należy wprowadzić Azure AD czy połączenie hybrydowe z lokalnym AD oraz zaproponują jeden z planów licencyjnych, najlepiej odpowiadający potrzebom firmy.

Następne kroki uzależnione są od podjętej ścieżki wprowadzenie AD:

Wdrożenie AAD Konfiguracja połączenia hybrydowego
Podpięcie domeny publicznej do tenanta Analiza i przygotowanie środowiska Active Directory
Utworzenie użytkowników w Azure Active Directory Podpięcie domeny publicznej do tenanta
Utworzenie grup zabezpieczeń i dystrybucyjnych Konfiguracja połączenia hybrydowego
Przypisanie członkostwa grup Synchronizacja użytkowników
Przypisanie licencji Przypisanie licencji
Konfiguracja zabezpieczeń (MFA, Conditional Access) Konfiguracja zabezpieczeń (MFA, Conditional Access)

Wdrożenie usługi trwa od 3 do 5 dni, w zależności od ilości użytkowników i grup oraz tego, czy lokalne Active Directory jest właściwie przygotowane, w przypadku połączenia hybrydowego.

Korzyści z wdrożenia AAD w firmie

 1. Bezpieczeństwo: Azure AD oferuje zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak MFA, zarządzanie uwierzytelnianiem na poziomie aplikacji. Dodatkowo posiada funkcje monitorowania i wykrywania zagrożeń, które pomagają chronić konta użytkowników i dane przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Zarządzanie tożsamością i dostępem: Wdrożenie Azure AD ułatwia centralizowane zarządzanie tożsamością i dostępem do różnych aplikacji i zasobów. Możesz kontrolować, które osoby i grupy mają dostęp do określonych zasobów, co zwiększa bezpieczeństwo i organizację.
 3. Single Sign-On (SSO), które zwiększa wygodę użytkowników i redukuje liczbę haseł do zapamiętania.
 4. Integracja z usługami Microsoft: Azure AD doskonale integruje się z różnymi usługami Microsoft, takimi jak Office 365, SharePoint, Teams i wiele innych. Umożliwia to spójne zarządzanie tożsamościami i dostępem do tych usług.
 5. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi: Można skonfigurować Azure AD do uwierzytelniania użytkowników dla aplikacji zewnętrznych. Możliwe to jest przy użyciu standardów takich jak OAuth i OpenID Connec. To ułatwia zarządzanie dostępem do aplikacji SaaS i własnych aplikacji.
 6. Synchronizacja i migracja: Azure AD umożliwia synchronizację użytkowników i grup z lokalnego katalogu. Pomaga to zachować spójność w zarządzaniu tożsamościami i uprawnieniami.
 7. Skalowalność: Azure AD jest oparte na chmurze, co oznacza, że ​​możesz elastycznie dostosować swoje środowisko w miarę rozwoju organizacji. Możesz dodawać nowych użytkowników, aplikacje i zasoby bez konieczności fizycznej rozbudowy infrastruktury.
 8. Usługi B2B i B2C: Azure AD oferuje możliwość współpracy z użytkownikami zewnętrznymi. Umożliwiają to funkcje Azure AD B2B (dla współpracy biznesowej) oraz Azure AD B2C (dla interakcji z klientami).
 9. Raportowanie i monitorowanie: Azure AD dostarcza narzędzia do monitorowania działań użytkowników, raportowania działań uwierzytelniania oraz wykrywania nietypowych aktywności.
 10. Oszczędność czasu i kosztów: Centralizowane zarządzanie tożsamościami i dostępem może przyczynić się do zmniejszenia czasu i kosztów. Chodzi tu o koszty związane z administracją, resetowaniem haseł oraz rozwiązywaniem problemów z dostępem.

Które plany obejmują Azure AD?

Usługa Azure Active Directory jest dostępna w czterech wersjach — bezpłatnej, wraz z aplikacjami usługi Microsoft 365, AAD Premium P1 i AAD Premium P2. Wersja bezpłatna jest udostępniana wraz z subskrypcją komercyjnej usługi online, np. Microsoft 365 Business, Azure, Dynamics 365, Intune i Power Platform. Subskrypcje usługi Office 365 Enterprise E1, E3, E5 i F3 obejmują dodatkowe funkcje.

Wersja bezpłatna gwarantuje:

 • Liczba obiektów katalogu: 500 000
 • Pojedyncze logowanie (SSO)
 • Tworzenie użytkowników
 • Możliwość połączenia z innym dostawcą uwierzytelniania (ADFS lub dostawca tożsamości innych firm)
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami (dodawanie/aktualizowanie/usuwanie)
 • Rejestracja urządzenia
 • Uwierzytelnianie w chmurze (uwierzytelnianie przekazywane, synchronizacja skrótu hasła, bezproblemowe logowanie jednokrotne)
 • Synchronizacja programu Azure AD Connect (rozszerzenie katalogów lokalnych do usługi Azure AD)
 • Samoobsługowa zmiana haseł użytkowników w chmurze
 • Dołączenie do usługi Azure AD: logowanie jednokrotne dla aplikacji klasycznych i odzyskiwanie funkcji BitLocker przez administratora
 • Ochrona haseł (zakazane hasła globalne)
 • Multi-Factor Authentication
 • Podstawowe zabezpieczenia i raporty użycia

Wersja dostępna wraz z Office 365 Enterprise zawiera dodatkowo możliwość zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji usługi Office 365:

 • Oznaczanie marką firmy (dostosowywanie stron logowania/ wylogowywania, panelu dostępu)
 • Samoobsługowe resetowanie haseł użytkowników w chmurze
 • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)
 • Zapisywanie zwrotne dla urządzeń (dwukierunkowa synchronizacja obiektów urządzeń między katalogami lokalnymi i platformą Azure)

Porównanie planów Azure Active Directory P1 i P2 znajdziesz tutaj.

Kup licencję Azure Active Directory:

Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Sprawdź, jak przebiegają pozostałe wdrożenia

Dlaczego warto z nami współpracować?

Optymalizacja kosztów

Pomożemy dobrać najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy

Certyfikowani specjaliści

Jesteśmy specjalistami po szkoleniach i z certyfikatami Microsoft

Merytoryczne wsparcie

Przekażemy Ci naszą wiedzę na temat licencji Microsoft