Do czego można użyć platformy SharePoint w firmie?

Czym jest MS SharePoint

Microsoft SharePoint to platforma aplikacji webowych, powstała w wyniku połączenia wielu usług, produktów i technologii. Dzięki temu może stać się podstawą dla tworzenia rozwiązań, stanowiących odpowiedź na różnorodne potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa. Microsoft SharePoint pozwala tworzyć witryny zespołów, wspierając tym samym współpracę miedzy oddalonymi od siebie oddziałami czy pracownikami terenowymi. MS SharePoint daje miejsce do przechowywania firmowych danych i plików, a także pozwala je łatwo odnaleźć. Dodatkowo umożliwia konfigurację i automatyzację wielu procesów, które na co dzień są wykorzystywane do pracy w organizacji.

Jak można używać MS SharePoint

Platformę SharePoint często wykorzystuje się w charakterze intranetu, czyli strony dostępnej tylko dla konkretnych osób, np. pracowników danej organizacji, wyświetlanej z poziomu przeglądarki. W pracy mamy na co dzień do czynienia z obiegiem dokumentów – wiele osób współdzieli te same pliki, często są tworzone ich nowe wersje, z wielokrotną edycją. Przesyłanie dużej ilości plików jako załączników do maili czy tworzenie dodatkowych kopi dokumentów może generować chaos w dokumentach używanych w firmie, a także obciążać – zupełnie niepotrzebnie – pamięć urządzeń. Natomiast SharePoint oddaje w użytkowanie miejsce, gdzie mogą być przechowywane rozmaite dokumenty, pliki i obrazki. Istnieje także możliwość obserwowania dokonywanych w plikach zmian, co zmniejsza ryzyko utraty danych.

Zobacz, jak wygląda wdrożenie SharePoint Online w firmie.

System Microsoft SharePoint można także wykorzystać jako bezpieczne narzędzie społecznościowe w obrębie danej organizacji. W ten sposób ułatwiamy przepływ informacji (również tych mniej oficjalnych) między pracownikami. A relacje między współpracownikami oraz dostęp do wiadomości o firmie mają niebagatelny wpływ na atmosferę i wydajność w pracy, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wizerunek firmy w oczach naszych klientów.

Aplikacja MS SharePoint jest elastyczna i zapewnia bezpieczeństwo danych. Daje więc rozległe możliwości tworzenia narzędzi do efektywniejszej pracy w organizacji, dzięki czemu może wspierać działalność biznesową oraz operacyjną w każdym stadium rozwoju przedsiębiorstwa.

Kup licencje SharePoint Online.

Masz pytania?