Jak usunąć licencję użytkownika w usłudze Office 365 dla firm

Jak usunąć licencję użytkownika w usłudze Office 365 dla firm?

Aby móc usunąć licencję użytkownika musisz być administratorem globalnym lub administratorem zarządzającym użytkownikami.

Aby usunąć licencję:

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.
  2. Przejdź do Centrum administracyjnego.
  3. Wybierz pozycję Użytkownicy, a potem Aktywni Użytkownicy.
  4. Zaznacz pole obok nazwy użytkownika, którego zmiana ma dotyczyć.
  5. Wybierz Edytuj w wierszu Licencje produktu (po prawej stronie).
  6. W oknie Licencje produktu ustaw przełącznik w pozycji Wyłączone przy tej licencji, którą masz zamiar usunąć dla danego użytkownika. W przyszłości będziesz mógł włączyć tę lub przypisać inne licencje dla tego użytkownika.
  7. By zakończyć procedurę wybierz na dole okna Licencje produktu pozycję Zapisz>Zamknij>Zamknij.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem Microsoft 365 i korzystaniem z pakietu Office w firmie?