OneDrive – funkcja „pliki na żądanie”

Funkcja „pliki na żądanie” (files on-demand) jest dostępna dla użytkowników usługi OneDrive lub użytkowników firmowego konta Office 365 z usługą OneDrive dla firm, posiadających Windows 10 zaktualizowany do najnowszej wersji – Fall Creators Update. Funkcja „pliki na żądanie” współpracuje z aplikacjami Windows Desktop oraz aplikacjami Windows Store, a także z plikami OneDrive i witrynami zespołów SharePoint Online.

Czym są „pliki na żądanie”

Funkcja ta umożliwia dostęp do wszystkich plików przechowywanych w chmurze OneDrive bez konieczności ich pobierania, czyli bez wykorzystywania miejsca na naszym urządzeniu. Dzięki funkcji „pliki na żądanie” praca na plikach zapisanych w chmurze jest równie sprawna, jak wtedy, gdy znajdują się na naszym dysku lokalnym, warunkiem jest tylko dostęp do Internetu. Otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików odbywa się jak podczas pracy na standardowych plikach.

Po włączeniu funkcjonalności „pliki na żądanie” pliki widoczne są w Exploratorze plików i mogą mieć 3 statusy i odpowiadające im ikonki:

Pliki „Dostępne tylko online” (online-only files) to pliki zapisane w chmurze usługi OneDrive. Do momentu ich otworzenia nie zajmują miejsca na naszym urządzeniu. Do ich otworzenia konieczne jest jednak połączenie z Internetem, choć same pliki są widoczne w Exploratorze nawet, gdy użytkownik jest offline.

Pliki „Dostępne lokalnie” (locally available files) to pliki, którymi stają się pliki „Dostępne tylko online” po ich pobraniu na nasze urządzenie. Można na nich pracować w dowolnym momencie, a Internet nie jest do tego potrzebny. Takim plikom można przywrócić status online-only, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie „zwolnij miejsce”.

Pliki typu „Zawsze przechowuj na tym urządzeniu” (always available files) są dostępne tylko i wyłącznie na Twoim urządzeniu. Zajmują miejsce w Twojej przestrzeni dyskowej, ale dostęp do nich masz tylko Ty i możesz je edytować w dowolnym momencie, bez względu na dostęp do Internetu.

Jak włączyć funkcję „pliki na żądanie”

Aby aktywować „pliki na żądanie” trzeba mieć aktywne konto powiązane z chmurą OneDrive. W zasobniku systemowym (w prawym dolnym rogu ekranu) należy kliknąć symbol chmurki. Następnie w Ustawieniach > zakładka Ustawienia > Pliki na żądanie > OK. Może się okazać, że konieczna będzie synchronizacja wybranych folderów, jeśli nie została wykonana uprzednio.

Korzyści z użytkowania funkcjonalności „pliki na żądanie”

Korzystając z usługi OneDrive „pliki na żądanie”:

  • oszczędzasz miejsce na swoim urządzeniu,
  • decydujesz, do których plików i folderów chcesz mieć dostęp lokalnie z Twojego komputera, a które będą dostępne online,
  • widzisz informacje dotyczące plików, np. czy zostały one komuś udostępnione,
  • widzisz miniatury 270 typów plików, nawet gdy nie masz aplikacji wymaganej do ich otworzenia.

Zobacz, jak wygląda wdrożenie OneDrive do firmy.