Jak przypisać użytkownikowi licencję w usłudze Office 365 dla firm

Jak przypisać użytkownikowi licencję w usłudze Office 365 dla firm?

Aby móc przypisywać licencje użytkownikom musisz być administratorem globalnym lub administratorem zarządzającym użytkownikami. Użytkownicy zaś muszą mieć utworzone konta.

  1. Aby rozpocząć przypisywanie licencji zaloguj się do usługi Office 365, używając do tego służbowego konta.
  2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.
  3. Wybierz pozycję Użytkownicy, a potem Aktywni Użytkownicy.

 

  1. Zaznacz pole przy nazwie użytkownika, któremu zamierzasz przypisać licencję.
  2. Wybierz pozycję Edytuj w wierszu Licencje produktu (wiersz ten usytuowany jest po prawej stronie).
  3. Przestaw przełącznik na pozycję Włączone, przy tej licencji, którą przypisujesz użytkownikowi. Dla każdego użytkownika wszystkie usługi skorelowane z daną licencją są przypisane domyślnie. Aby wprowadzić ograniczenia w dostępie do niektórych usług, przestaw przełącznik na pozycję Wyłączone.
  1. Na dole okna Licencje produktu, wybierz Zapisz>Zamknij>Zamknij.

W przyszłości będziesz mógł edytować pola przydzielania licencji użytkownikom lub usuwać licencje.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz kupić licencje – skontaktuj się z nami!